Polityka Prywatności


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Muarah S.C. z siedzibą przy ul. Wiktorskiej 29/15, 02-587 Warszawa.

Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu marketingowym (polegającym w szczególności na informowaniu Pani/Pana o naszych produktach, nowościach i imprezach Panią/Pana potencjalnie interesujących), oczywiście na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO)*.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Jeśli nie wyraża Pani/Pan zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, prosimy o kontakt z nami mailowo na adres: muarah@muarah.pl.

*Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – zwane wyżej RODO